10 Comments

 1. Daniel Gilfry

  Ja, kvotering behövs! Men inte på det sättet som ni menar. I ett land som sverige, t ex, så skulle 60 procent av alla tjänster gå till kristna och max 1 procent till judar (och inte tvärtom som är fallet nu) eftersom det förhåller sig så i vårt övervägande kristna sverige och 10 procent till muslimer. Detta skulle gälla överlag i hela landet. Sådant kallas demokrati! Men judarna har aldrig varit kända för sina demokratiska värdäringar. Därför har vi judisk apartheid i hela världen! Daniel Gilfry partiledare C A M P

 2. Du pratar i nattmössan, Gilfry. Jag antar att judarna är bakom den globala uppvärmningen också? Och att de var de som skickade meteoriten som utplånade dinosaurierna?

 3. Jag har i huvudsak fått följande invändning mot artikeln:

  ”Visst finns det några nackdelar med kvotering, men vi måste kvotera föra att skynda på utvecklingen”

  Denna invändningen har jag egentligen gått igenom ovan, och den handlar om att man hellre ser sina egna politiska mål genomförda än att värna om mänskliga rättigheter. Egentligen är det sorgligt att människor betyder så lite, men tyvärr är det så i det politiska klimatet vi befinner oss i. Korrekt utfall enligt deras egna ideologi är mer värt än hur människorna behandlas i utfallet.

  Nåväl, jag kan bara notera att mänskliga rättigheter är mindre viktiga för vissa än för andra.

  Den konsekventialistiska etik som de förespråkar (antingen medvetet eller omedvetet) innebär att de alltid kommer att se människor som medel för att nå sina mål snarare än ett mål i sig själva. Kant varnade just för detta, men man kan inte ta för givet att alla som förespråkar politiska förändringar är insatta i vad som skrivits i ämnet ett par hundra år tillbaka i tiden (och visat vad som fungerar och vad som leder till horribla konsekvenser) så jag ska växla till en mer direkt nivå:

  Är det okej att döda någon för att uppnå jämställdhet?

  Enligt de som förespråkar konsekventialism är det förstås så, att enskilda människor har inte mycket att säga till om i det stora hela. Att döda en för att göra det bättre för tio andra är alltid det bättre alternativet.

  Å andra sidan finns det de personer som tvekar och menar att människor inte får dödas hur som helst. Här tar de (medvetet eller omedvetet) ett avstånd från konsekventialismen och menar att människor inte får behandlas hur som helst, att de har rättigheter som inte får kränkas, trots att det kanske uppnår bra resultat om man avrättar dem.

  Att jag bejakar människors rättigheter bör inte komma som en överraskning, i synnerhet när bloggen har det som uttalat mål. Människor, alltså individer, är de som ska berättigas rättigheter. Inte grupper av människor (”män”, ”kvinnor” eller ”homosexuella”).

  Därför följer det att man inte får döda människor för att uppnå jämställdhet. Och man får heller inte kränka deras rättigheter på annat sätt, till exempel genom att hindra dem från att få ett specifikt jobb därför att de tillhör en grupp (”man”, ”heterosexuell”, ”kristen” eller ”västerlänning”) som tidigare haft samma eller liknande position.

  Människor är inte något du kan använda som ett medel för att nå dina egna politiska mål. Människor är ett mål i sig själva.

  Ju tidigare du inser det, desto bättre är det för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter behövs just på grund av att det finns sådana som dig som tycker att andra människor inte har samma rättigheter eller värde som dig själv, eller att din politik ska genomföras på bekostnad av andra.

 4. Krister Renaud

  Det är inte alltid så enkelt.

  Titta på fall som Sydafrika och Rhodesia (nuvarande Zimbabwe). De samhällena byggde på diskriminering och de med makt (vita) tog land och egendomar från de svarta.

  När man bestämmer sig för att införa ett jämlikt samhälle istället kan man inte helt ignorera den redan uppbyggda diskriminering i finns i form av orättvis fördelning av makt, land och pengar.

  Initialt måste någon kompensation/korrigering ske, annars kommer den ursprungliga diskrimineringen indirekt att finnas kvar. Hur man löser detta på ett någorlunda rättvist sätt är mycket svårt. Samma problem på en mindre nivå tampas vi med här i Sverige där samhället under lång tid inte varit jämställt.

  Peter, jag fick inte någon klarhet över vad du ser som en bättre lösning än kvotering. Kan du kanske utveckla dina tankar?

 5. Krister Renaud

  Hoppsan, skrivfel. ”diskriminering i finns” ska vara ”diskriminering som finns”

 6. Det är inte alltid så enkelt.

  Nu är det ju precis det jag säger: Att det verkligen inte är enkelt, men att kvotering är en sällsamt dålig metod.

  Initialt måste någon kompensation/korrigering ske, annars kommer den ursprungliga diskrimineringen indirekt att finnas kvar.

  Nej, av två anledningar. För det första måste man inte alls diskriminera motparten därför att den andra parten tidigare har blivit diskriminerad. Två fel gör inte ett rätt.

  För det andra skapar du en ny otillbörlig diskriminering för att komma tillrätta med den gamla otillbörliga diskrimineringen. Som jag redan konstaterat kan man inte enbart se till utfallet.

  Samtidigt är det en paradox att hävda att hudfärg (och kön) inte ska spela någon roll för att inneha makt, men å andra sidan säga till de med fel hudfärg att de minsann inte kan få inneha makt. För det är vad kvotering innebär.

  Man kan inte diskriminera en ny grupp av människor, och kalla det rättvisa, för att den gamla gruppen får det bättre. Det finns individer i gruppen som blir orättvist behandlade. Varför ska det vara rätt att straffa oskyldiga individer?

  Peter, jag fick inte någon klarhet över vad du ser som en bättre lösning än kvotering. Kan du kanske utveckla dina tankar?

  Den enda ståndpunkten jag för fram är att kvotering inte ska användas.

  Frågan handlar inte om ”kvotering ska användas eller kom med ett bättre alternativ”. Frågan handlar om ”varför kvotering över huvud taget?”.

 7. Krister Renaud

  Det jag försöker belysa är att status quo kan i sig innebära diskriminering.

  Kvotering tror jag är dumt på grund av de anledningar du nämner. Men jag känner mig inte bekväm med att ta det som ett argument att inte göra något.

  Just i fallet med landägare i f.d apartheid-samhällen gör det extra tydligt. Varför ska de få behålla något de tillskansat sig orättmätigt?

  Jag har svårt att resonera mig fram till ett förhållningssätt som jag är helt bekväm med och därför är det intressant att få andra infallsvinklar.

 8. Anställningsform är inte direkt överförbart på äganderätt. Det går inte jämföra med att bli nekad en anställning på grund av sin biologi, med att någon (med våld, får man förmoda) tar en egendom från dig på grund av din biologi.

  I det ena fallet har jag blivit nekad att tillskansa mig något. I det andra fallet har jag blivit fråntagen något. I det första fallet har jag rätt att få rättvisan återställd (det vill säga, kunna söka jobbet ifråga med likabehandling som princip) och i det senare fallet att få eventuell egendom tillbaka.

  Däremot, om alla svarta blivit sparkade från sina jobb enbart på grund av sin hudfärg, har de också en rätt att få sina jobb tillbaka.

  Paradoxen kvarstår:

  1. Det är fel att diskriminera oskyldiga människor.

  2. Det är rätt att diskriminera oskyldiga människor, om andra oskyldiga människor har blivit diskriminerade.

  1 och 2 är oförenliga med varandra. Det beror på att kvotering är diskriminering.

  Det jag försöker belysa är att status quo kan i sig innebära diskriminering.

  Nej, status quo kan vara ett resultat av diskriminering.

 9. Wincent

  Jag har precis börjat läsa denna blogg, förstår inte hur jag kan ha missat den. Mycket bra och riktigt kul att läsa. Läste filosofi för ett tag sedan med Per Bauhn som professor och älskade det men sedan dess har det dessvärre fallit glömska. Det är aldrig fel att förfriska sina kunskaper! Tack för att du skriver, och fortsätt gärna med detta!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *