Peter M. Dahlgren Samlade texter

Ett enda tips för att minska polarisering i debatter

Hur ska man minska polariseringen mellan debattörer som grävt ned sig i skyttevärn? Genom detta enkla tips.

Det finns förvisso regler som man ibland bör följa, till exempel pragmadialektikens tio regler. Men vem kan hålla reda på alla tio saker i huvudet?

Jag ska därför ge ett enda tips:

Beskriv din motdebattörs tes med de bästa argumenten innan du ens yttrar ett enda kritiskt ord mot tesen.

Efter det ger motdebattören dig godkänt innan du ens får fortsätta debattera.

Detta är förstås tidskrävande och kanske i viss mån inte speciellt roligt att se på som utomstående (såsom tv-debatter), men ändå effektivt för att minska benägenheten att debattörerna slutar lyssnar på varandra och levererar argument vars syfte inte är att övertyga eller nå sanningen, utan imponera på lyssnarna. Att beskriva sin motdebattörs tes kan däremot ha en del fördelar:

Detta är förstås inte något som är relevant för alla människor eller alla situationer. Det finns flera anledningar till att man debatterar, till exempel att man har som intresse att visa att den andre har fel snarare än att komma närmare sanningen (dessa två är inte nödvändigtvis uteslutande annat än som exempel här).

Tipset är heller inte nytt, utan är praxis inom exempelvis den akademiska världen. Vill man ha ett snabbklippt tv-program där opinioner är detsamma som konflikt är detta inte rätt väg att gå, för risken är att det inte uppstår polarisering mellan debattörerna.

Publicerad 2018-01-26