Peter M. Dahlgren Samlade texter

Inskränker all påverkan vår frihet?

Vi människor påverkas i stor del av andra människor när det gäller hur vi ska klä oss, vad vi ska äta, rösta på eller köpa. Kort och gott så är vi socialiserade. Men inskränker det verkligen vår frihet? Och kanske mer viktigt, bör vi motsätta oss denna påverkan?

Det finns en sak som är gemensam vare sig det handlar om flickan som visar magen eller kvinnan som går i slöja, det är att båda kommer att säga, om du vill att det ska vara på något annat sätt, att ”det här vill jag göra och därför kräver jag en rätt till det” och i den meningen finns det kanske något generellt anspråk på att klä sig, utforma sitt liv och sin identitet som man vill, och det är någon sorts frihetsanspråk.

Att vara fri och att göra anspråk på en frihet innebär ju inte nödvändigtvis att man ser sig själv som avskuren från påverkan utifrån. Men däremot handlar det om att man förbehåller sig en viss rätt till hur man ska förhålla sig till den här påverkan, och det innebär att man har vissa gränser för hur långt den här påverkan får gå. Människor må få tala om vad de tycker, men de kan inte komma hem till mig och tvinga mig att leva efter den stilen. Frihet förutsätter inte att man är opåverkbar.

Citat från Per Bauhn, professor i praktisk filosofi.

Publicerad 2013-10-11