Yttrandefrihet innebär inte att du får basunera ut din skit var du vill

”Censur!” Det ropar rättshaverister så fort de inte får uttrycka sin åsikt i det medium de önskar, när tidningar inte publicerar deras måttligt genomtänkta åsikt. Censur innebär att staten hindrar medborgare från att komma till tals. Censur är förhandsmoderering, vilket innebär att ingen bokstav får passera förrän statens förlängda högerkrok har satt sitt sigill på …

Taking Liberties – statens övergrepp på medborgarnas rättigheter

Storbritannien är inte direkt kända för att upprätthålla mänskliga rättigheter såsom mötesfrihet, yttrandefrihet och frihet från tortyr. Åtminstone inte om man räknar de senaste decenniets krig mot terrorism. I dag såg jag filmen Taking Liberties som beskriver just hur Storbritannien mer och mer går mot ett slutet samhälle där oskyldiga straffas för att paradoxalt nog …