Ett försvar för individbaserade rättigheter

Om jag säger ”mänskliga rättigheter” tänker du säkert på FN-konventionen för mänskliga rättigheter. Den kunde jag inte bry mig mindre om, ärligt talat. Rättigheter (och skyldigheter) tillkommer människor just därför att de är människor. Inte för att ett godtyckligt antal personer kommit överens om att dra streck på ett papper. I denna text ska jag …

Tycker du kvotering är en bra idé? Kanske du ska växa upp.

Kvotering kan bara sammanfattas på ett sätt: Maktmissbruk av de som inte förstår bättre. Att diskriminera är sällan positivt, men att kvotera anses nödvändigt för att komma tillrätta med diskrimineringen. Men lagstadgad diskriminering som metod för att stävja samhällelig diskriminering sätter viktiga rättsprinciper som likabehandling ur spel för att man är missnöjd med resultatet av …