ateism

Ateism är inte en annan slags tro – det är avsaknaden av tro

Peter Dahlgren, måndag 18 oktober 2010

Att tro på Gud är en tro. Ateism, att inte tro på Gud, är också en tro. Är det så? Ofta förekommer samma missupfattning: ”Att inte tro på gudar är också en form av tro” eller ”jag är agnostiker” på (…)

Läs hela inlägget »