Ateism är inte en annan slags tro – det är avsaknaden av tro

Att tro på Gud är en tro. Ateism, att inte tro på Gud, är också en tro. Är det så? Ofta förekommer samma missupfattning: ”Att inte tro på gudar är också en form av tro” eller ”jag är agnostiker” på frågan om de tror på Gud. Teism betyder gudstro. Ateism kommer från grekiskan och betyder …