Boktips

Här samlar jag tips på böcker att läsa. Och samtidigt blir det också en referenslista över det jag bloggat om. Huvudsakligen för att jag är glömsk och vill hitta tillbaka till det jag läst, men också för att du ska ha något att fördjupa dig i.


Aristoteles (2000). De interpretatione: Om sofistiska vederläggningar. Stockholm: Thales

Aristoteles (2012). Retoriken. 1. utg. Ödåkra: Retorikförlaget

Cialdini, Robert. B. (2007). Influence: the psychology of persuasion (revised ed.). New York: Collins

Eemeren, Frans H. van (red.) (1996). Fundamentals of argumentation theory: a handbook of historical backgrounds and contemporary developments. Mahwah, N.J.: Erlbaum

Føllesdal, Dagfinn, Walløe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, språk och vetenskapsfilosofi. 3. uppl. Stockholm: Thales

Hamblin, Charles Leonard (1970). Fallacies. London: Methuen

Myers, David. G. (2010). Social psychology. European ed. New York: McGraw-Hill Higher Education

Perelman, Chaïm & Olbrechts-Tyteca, Lucie. (1971). The new rhetoric: a treatise on argumentation. 1. paperback ed. Notre Dame, Ind.: Univ. of Notre Dame Press

Schopenhauer, Arthur (2007). Eristik eller 38 sätt att få rätt. Åstorp: Retorikförlaget

Sloane, Thomas O. (2001). Encyclopedia of Rhetoric. New York: Oxford University Press

Tindale, Christopher W. (2007). Fallacies and argument appraisal. New York: Cambridge University Press

Walton, Douglas N. (2008). Informal logic: a pragmatic approach. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press