in Retorik & argumentationsteori

”Så du håller på med retorik? Varför lyckas du inte övertyga mig då?”

En vanlig föreställning jag stöter på då och då, är att så fort en retoriklärare (eller retoriker av något slag) uttalar sig så ska det vara övertygande. Det är förstås inte annat än en fördom då det lägger värderingar i vad en specifik yrkesgrupp bör göra och inte göra, och avsteg från den vägen är att betrakta som en ”mindre” retoriklärare i någon mening.

Men huruvida en retoriklärare bör vara övertygande i alla frågor, även på sin fritid, är en annan sak än att en retoriklärare bör vara övertygande i sin roll som lärare av retorik. En retoriker kan mycket väl ägna hela sin karriär åt att kort och gott göra beskrivningar av tal och språkhandlingar, även om det säkerligen vore ett liv i tristess.

Att studera det som är övertygande är nämligen inte samma sak som att vara övertygande.

Det ena är i mångt och mycket en inåtriktad process (stirra på texter och bilder hela dagen) medan det andra är en mer utåtriktad process (skriva texter och bilder hela dagen – till andra).

Av det skälet kan man vara hur övertygande som helst, utan att ha läst en enda poäng retorik på högskola. Och vice versa, man kan ha läst tusentals poäng retorik utan att för den sakens skull vara speciellt övertygande. Det är snarare en skillnad mellan praktiker och teoretiker. Praktikerna vill bli bra på att tala, medan teoretikern vill bli duktig på att förstå varför vissa tal är bra.

Här kan man förstås dra parallella argument som att ”poliser ska ju hålla sig till lagen oavsett om de är på jobbet eller inte, så varför kan inte retoriker göra det?”. Men då missar man att laglydnad är en nödvändig förutsättning för att över huvud taget bli polis. Med andra ord, lagen gäller oavsett om man är polis eller inte. Men att vara övertygande är ingen nödvändig förutsättning för just retoriker. Lärare i största allmänhet bör dock vara övertygande, men det är på grund av deras ställning som just lärare och inte som retoriker. Det vill säga, lärare bör vara övertygande men det innebär inte att alla lärare behöver vara retoriker.