in Filosofi

Strukturell rasism – ett klassiskt cirkelbevis

Adam Cwejman har skrivit ett intressant inlägg som han kallar strukturell rasism: en teoretisk återvändsgränd.

Adam vänder sig mot påståendet att ”alla människor är rasister” (bokstavligt talat). En av huvudpunkterna från inlägget:

All rasism bygger på ”artikulation av skillnad mellan människor, men alla artikulationer av skillnader mellan människor är inte rasistiska” (Ola Fransson). Det är denna åtskillnad som måste upprättas. Att jag uppfattar människors utseendemässiga olikhet, tyr mig till personer av ett visst utseende, attraheras av vissa utseenden och sorterar människor är inte uttryck för en rasistisk praktik. Skulle det vara det så har vi hastigt relativiserat vad rasism är.

Det är i princip samma argument som jag också tjatat om här tidigare, nämligen att det (bland annat) är individens handlingar som är det viktiga i sammanhanget och inte någon förinstallerad mall om hur världen ser ut som sedan alla handlingar ska sorteras in under. Då bekräftar man ju bara det man vill ha svar på från början – ett klassiskt fall av petitio principii.