in Filosofi, Vetenskap

Förhållandet mellan språk och intelligens

De som är bäst på att skriva borde väl vara språklärare? Man kan tro det, men i praktiken förhåller det sig annorlunda. Det är snarare filosofer som är bäst på att skriva.

Det kan låta intuitivt felaktigt – sysslar inte filosofer med livets mysterier och språkhumanister med verb och substantiv? Förvisso finns det en viss sanning i det, men filosofer sysslar i betydligt högre grad med språket än vad de som faktiskt arbetar med språket gör av den enkla anledningen att det är via språket vi kommunicerar (det gäller även bildspråk, tecken, symboler etc som språkfilosofer utvecklat analysmodeller för – inte språkvetare). En av de bästa förklaringarna av filosofi jag hört är filosofi som en förlängning av språket, vilket jag nog får instämma i. Det var nämligen just språkintresset som blev min dörröppnare in till filosofin.

Några allmänna slutsatser från länken ovan:

  • Filosofer är de smartaste humanisterna
  • Fysiker är de smartaste naturvetarna
  • Ekonomer är de smartaste samhällsvetarna

Detta är förstås genomsnittsresultat, så det finns självklart undantag. Men då filosofi är språk i sin ”renaste” form och fysik är naturvetenskap i sin ”renaste” form, är det förmodligen inte speciellt märkliga resultat.

Man kan också uttryckta det som Lars Melin, docent i nordiska språk: Kulturskribenter skriver sämre än alla andra.