7 Comments

 1. Några invändningar mot texten:

  ”Du har en skev bild av verkligheten”

  Detta motargument är intressant ur två aspekter (och jag har dessutom fått det för en annan text med liknande tema).

  Dels är denna text normativ snarare än deskriptiv, det vill säga, den beskriver hur rättigheter bör utformas, inte hur de faktiskt är. Det är med andra ord ingen bild av verkligheten över huvud taget. Normativ etik handlar nämligen inte om att skriva historia, utan om att skapa moralsystem som vi bör eftersträva.

  Dels skriver denna text om mänskliga rättigheter som en abstraktion. Rättigheter ”existerar” inte i den mening att vi kan lyfta en sten och hitta dem där under. De kommer till stånd med nödvändighet genom vårt handlande, vilket får anses vara en abstraktion (eller liknande).

  ”Du lägger ord i munnen på läsaren”

  Javisst. Det är själva meningen med att kritiskt granska idéer. Precis som jag nu lägger in invändningen om ord i munnen, och besvarar dem. Om jag inte lade fram kritiska ståndpunkter och besvarar dem så vore det ganska meningslöst. Däremot är jag inte så pass beläst att jag kan svara för alla motargument till PGK, men för den intresserade finns boken ”The Dialectical Necessity of Morality” av Deryck Beyleveld som fram till bokpubliceringens datum besvarar all kritik i samlad form.

  ”Har du inte hört talas om intersektionalitet?”

  Jovisst, men då är vi åter tillbaka på första invändningen, nämligen att jag skulle syssla med att beskriva verkligheten, vilket jag inte gör i denna text. Intersektionalitet är ett vetenskapligt analysbegrepp. Vetenskap sysslar inte med att svara på frågor om hur någonting bör vara, utan om hur saker och ting förhåller sig, hur det är.

  Det vore som att svara ”har du inte hört talas om gravitation?” när någon säger att ungdomar inte bör kasta stenar på bilar från en bro. Det är alltså två olika frågor – den ena vetenskaplig och den andra moralfilosofisk.

 2. Johannes

  Ah fantastiskt!
  Hittade hit via twitter och via din ”debatt med en kristen om gud” … Där ”felsluten haglar”. Din text ovan ger mig ord för argument jag sökt i ämnet. Nu blir det till att läsa om vad du skrivit en fyra – fem ggr. Inser att jag bara fattat en liten del ännu:-p

  Hur som, ville alltså tacka för texten och säga att du definitivt fått en ny läsare.

 3. […] högre syfte. Min inställning borde även framgå av tidigare texter eftersom de handlar om rättigheter och inte konsekvenser, liksom det faktum att jag har valt att använda flera bloggar för att skriva om olika saker, […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *