3 Comments

  1. För att nyansera min egen nyansering:

    Egentligen borde man inte skilja mellan ad hominem-argument och -felslut (fallasier) som jag gjort ovan. Man borde skilja mellan någon typ av ”argument från pragmatisk inkonsistens” och ”ad hominem”. Det får jag utveckla mer någon annan gång.

  2. […] Detta är en mer konfrontativ strategi som inte bara beskriver något (”du tillhör grupp X, och grupp X har det bättre ställt än andra grupper”), utan också tar det ett steg längre genom att värdera argumentet baserat på personen som säger det (”…och därför är ditt argument inte värt att ta på allvar”). I själva verket är det här en form av irrelevant personargument. […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *