in Mediekritik

Kung eller president? Det finns faktiskt ett tredje alternativ.

Vi behöver inte välja mellan monarki eller republik. Vi kan mycket väl välja ett tredje alternativ, skrev Mats Lindberg, professor i statsvetenskap, i Sydsvenskan för ett antal år sedan.

(Artikeln finns inte kvar men en kopia är åtkomlig via Wayback Machine.)

Det har också blivit min egen position, tack vare Mats Lindbergs artikel. Att välja mellan pest eller kolera när man i stället kan få kolasås känns som ett ganska enkelt val. Han förklarar vidare:

Sverige är konstitutionellt sett en parlamentarisk republik med ett kungahus som dekoration, en politisk kompromiss mellan vänster och höger i författningspolitiken.

Och med anledning av det skulle vi lika gärna kunna kasta in kungens handduk för gott:

I praktiken är statschefsämbetet redan avskaffat i Sverige, eftersom den formella statschefen saknar politiska befogenheter. Istället för att införa ett presidentämbete med politisk makt skulle Sverige, om kungahuset avskaffas, kunna bli världens första parlamentariska demokrati utan statschef.

Läs gärna hela artikeln för en mer nyanserad syn på debatten kring kung eller president.

Se också Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet för mer av kungens klavertramp.

  1. Men erfarenheterna från både Finland och andra länder visar att presidenten har en viktig maktbalanserande funktion, presidenten har ofta inte samma populistiska krav på sig som politikerna i parlamentet.

  2. Vi har ju redan en president i Sverige. Det heter statsminister på svenska. Den så kallade kungen behöver inte ersättas, bara avskaffas.

Comments are closed.