in Yttrandefrihet

Är bokbål av koranen något som bör hindras?

Den kristne pastorn Terry Jones vill bränna koranen den 11 september för att symboliskt markera sin avsky mot islamister. Bör han låta bli? Och är det inte väldigt nazistiskt med bokbål?

Ett argument mot manifestationen lyder på följande vis. Om Jones bränner böcker kan det orsaka kraftiga protester och demonstrationer som leder till att amerikanska människoliv går till spillo i närliggande muslimska krigsområden. De konsekvenserna är mycket värre än protesterna, vilket då skulle innebära att man bör undvika att genomföra bokbålet.

Att vädja till Jones att avblåsa bokbålet för att rädda amerikanska liv, är inget argument mot Jones nyttjande av yttrandefriheten, utan ett argument mot bristen på yttrandefrihet i de länder där det inte tillåts. Om vi låter de mest totalitära islamisterna, eller länderna, sätta dagordningen för vad som är tillåtet, har vi i praktiken samma nivå av demokrati som dem. Det vill säga inget alls. För vem är det som hotar samhällsfreden egentligen? Är det bokbålet i sig eller är det de som hotar om avrättning om bokbålet genomförs?

Ett annat argument är att bokbål har historiska konnotationer som inte är så tilltalande (nazism). Men återigen handlade de historiska bokbålen om bristen på yttrandefrihet och friheter. Man kan inte säga att två handlingar är likvärdiga när motiven för de två handlingarna är diametralt motsatta. Det ena är ett uttryck av yttrandefrihet, det andra ett förtryck av yttrandefrihet.

Det måste också poängteras den ironiska inkonsistensen i att bränna en, i många ögon helig, amerikansk flagga och samtidigt hävda att man inte bör bränna, i kanske lika många ögon helig, koranen. Till yttermera visso är ju bokbål i största allmänhet en dålig idé. Det vore bättre att läsa koranen i stället för att bränna den, det är ju trots allt en mycket intressant bok.

  1. Några minuter efter jag publicerade inägget kom följande: Floridapastor backar om koranbränning.

    Jag kan ju passa på att kommentera bygget av en moské på ground zero i stället. Jag försvarar muslimers rätt att bygga en moské på denna plats av den enkla anledningen att något annat vore att begå ett kompositionsfelslut att försöka dra ett likhetstecken mellan muslimer som vill praktisera sin religion och de muslimer som flög in i WTC. (Det kan ju finnas andra anledningar till att man inte bör bygga en moské på Manhattan, men det har väl å andra sidan inte någon tagit upp…)

    Att fritt få praktisera religion är liksom yttrandefrihet en del av mänskliga rättigheter och av samma skäl som jag försvarar Terry Jones rätt att bränna böcker försvarar jag också muslimers rätt att bygga en moské på ground zero. Att amerikaner blir kränkta eftersom det var ”muslimer som flög in i tornen” är detsamma som att säga att amerikaner i allmänhet är ansvariga för de händelser som tidigare amerikaner gjort i Afghanistan mm.

Comments are closed.

Webmentions

  • "Men tänk på staketsittarna!" 9 september 2010

    […] på denna blogg, kan jag rentav framföra åsikter som faktiskt kan gynna odemokratiska krafter, med bakgrund av att det är argumenten som sådana jag är intresserad av och inte hur folk kan […]