in Personlig integritet

Bush avlyssnade allt och censurerade media

Bush kunde avlyssna allt

Bushregeringen ansåg sig ha rätt att avlyssna och censurera all internettrafik och alla telefonsamtal i kölvattnet av attackerna den 11 september. Det framgår av nyligen offentliggjorda dokument.

Regeringen fick:

  • obegränsad rätt att avlyssna internettrafik, telefonsamtal och annan kommunikation mellan medborgarna
  • rätt att censurera media och webben samt upphäva åsikts- och tryckfriheten
  • rätt att använda militärt våld mot de egna medborgarna för att bemöta eller förhindra terroristhandlingar

Som jag sagt tidigare: Detta är vad ”kriget” mot terrorismen har gett oss.

Tänk efter vad Stasi gjorde mot sin befolkning. Tänk sedan vad Bush har gjort mot sin. Tänk också efter vad det är som kännetecknar en demokrati.

George W. Bush