in Personlig integritet

Över 20 lagförslag påverkade den personliga integriteten 2008

Datainspektionen har släppt en 36 sidor lång rapport (direktlänk till PDF) om lagförslag som påverkat den personliga integriteten 2008.

Deras pressmeddelande i sin helhet:

Över 20 lagförslag påverkade den personliga integriteten 2008

I en unik sammanställning redogör Datainspektionen för över 20 lagförslag som påverkade den personliga integriteten under 2008.

Ipred-lagen , trafikdatalagringsdirektivet och FRA-lagen var bara tre av de lagförslag som påverkade den personliga integriteten under 2008. I en unik sammanställning redogör Datainspektionen för över 20 sådana lagförslag. ”Integritetsåret 2008” beskriver även några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut under förra året och ger exempel på några av de nya teknologier som kommit att påverka den personliga integriteten.

– Det här är första gången som Datainspektionen tar fram den här typen av redogörelse, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund. En av tankarna med ”Integritetsåret 2008” är att väcka frågor som: Hur påverkas den personliga integriteten inte bara av ett visst lagförslag utan av alla lagar och föreslagna lagar tillsammans? Vilket blir det samlade ”trycket” mot den personliga integriteten när man väger samman alla stora myndighetsregister och hur dessa utbyter information? Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när nya tekniker som GPS och RFID används för att övervaka oss på allt fler sätt?

Det finns även intervjuer att (av)lyssna med Göran Gräslund, Datainspektionens generaldirektör. Du hittar dem hos tankesmedjan Den nya välfärden på dnv.se/podcast.

Comments are closed.