in Personlig integritet

44 miljoner personuppgifter har läckt från amerikanska staten

Förra månaden höll jag en föreläsning om personlig integritet tillsammans med Mark Klamberg och Oscar Swartz. Jag gick igenom riskerna med övervakning och tog bland annat upp fenomenet med databaser som läcker. Jag gav några exempel, men det dyker hela tiden upp mer.

Här kommer därför ett bra exempel: ID leaks – A surprising source is your government at work. Uppgifter om 44 miljoner människor har läckt på tre och ett halvt år – och då pratar vi enbart från den offentliga sektorn.

– We analyzed records of publicly reported data breaches compiled by the nonprofit Privacy Rights Clearinghouse and found that more than 230 security lapses by federal, state, and local government from 2005 through mid-June 2008 resulted in the loss or exposure of at least 44 million consumer records containing Social Security or driver’s-license numbers and other personal information.

Därför är det en god idé att minimera den data som framför allt myndigheter samlar in om medborgarna, och samtidigt se till att den inte kan korsköras. Korskörning innebär, förutom bättre detaljbild över människor, att informationen görs tillgänglig för fler myndigheter och därmed ökad potentiell risk för läckage av känsliga uppgifter. Mindre är bättre.

(Tipstack till Henrik Alexandersson)

Även IDG rapporterar om att en av tio har fått sin identitet stulen och hänvisar till en rapport från Javelin research.

Till er som var på föreläsningen:

Anledningen till att jag inte hade någon PowerPoint-presentation var för att jag bara hade ett par dagar för att förbereda föreläsningen. Jag och Petrus kom överens om att jag skulle föreläsa i en allt för snäv tidsram för att jag skulle hinna göra en snygg presentation, därav whiteboard. Men jag arbetar på en matchande PowerPoint!

(Och nej, jag har inte avlägsnat några fingeravtryck som någon utvärderare antydde. Inte än. 😉 )