in Personlig integritet

Datalagring gör människor rädda för staten

StoppaDatalagringsdirektivet.nuDatalagringsdirektivet har sent omsider kommit upp i det mediala ljuset, två år efter att EU-direktivet första gången formulerades.

Att människor skräms till konformitet och slutar ringa till psykologer och rådgivare i rädsla för att bli kartlagda är ett faktum. Direktivet kallas till och med för en ”katastrof” av en EU-parlamentariker:

– Konsekvensen har blivit att en del människor faktiskt har förändrat sitt beteende eftersom de vet att deras kommunikation sparas. Och det handlar inte om kriminella, utan om vanliga människor, säger den tyska EU-parlamentarikern Alexander Alvaro till SvD.se.

[…]

– Jag är ledsen att behöva säga det, men alla våra farhågor har besannats.

Det är beräknat att den svenska implementeringen av datalagringen kostar en miljard kronor, något vi kunder får betala. Vi får alltså betala för att bli kartlagda och vi kommer att se ett förändrat samhällsbeteende där människor är rädda för staten.

Det är dags att bli påmind om vad ordet integritet betyder:

integritet (latin inte´gritas, av i´nteger ’orörd’, ’hel’, ’fullständig’, ’oförvitlig’, ’hederlig’), rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp (personlig integritet). I regeringsformen står att ”den offentliga makten skall utövas med respekt för … den enskilda människans frihet och värdighet”

Anne Ramberg vid advokatsamfundet är som vanligt med i diskussionen och kritiserar med rätta de fatala intrången som överlämnas till statsmakten genom datalagringsdirektivet:

– Med en sådan här lagring kan man skapa ett fullständigt sociogram över en person, alltså en fullständig bild över vilka personer en individ har kontakt med och när, säger Ramberg.

Att Bodström ser det som en framgång är förstås ingen nyhet. Som en ivrig påhejare av frihetsfientliga budskap står han i frontlinjen för en skyndsam avveckling av demokratin. Det är inte för intet ”Bodströmsamhället” har blivit en pejorativ term.

Att staten flyttar fram sina maktpositioner är ingen nyhet. När de skaffar sig makt så kommer de också att använda den. Det är en veritabel naturlag.

Gå med i Facebook-gruppen ”Stoppa datalagringsdirektivet” för att visa ditt missnöje. Läs även mer på det nystartade nätverket stoppadatalagringsdirektivet.nu och ring till din riksadsledamot och ventilera ditt missnöje!

Läs också opassande som skriver om bland annat ACTA-avtalet (tullens rätt att genomsöka mp3-spelare och datorer efter piratkopierade filer).

Comments are closed.

Webmentions

  • Nu är det bara att vänta på att vi ändrar beteende - Opponent.se 17 december 2008

    […] datalagringsdirektivet, det står nu fast genom en dom i EG-domstolen. Så nu är det dags att ändra beteende. Taggar: […]